> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1994

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 14.15 hod.

ČLANKY

Milan Kučera: Rok 1994 - Mezinárodní rok rodiny...........1

XXIV. demografická konference ČSDS „Sčítání lidu 1991 v České republice\"......2

Guillaume Wunsch: Theories, Models, and Data...............20

Howard Goldberg, Jaroslav. Kraus, Ivan Tomek, Petr Velebil:

Průzkum reprodukce a zdraví - ČR 1993.................30

RECENZE

Bohumil Tesařík: Nová geografická encyklopedie...............40

Vladimír Srb: Nástin dějin Těšínská...................40

Alena Poláková: Problémy čínského populačního vývoje.............42

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Cyklus Severomoravských demografických kolokvií uzavřen - Seminář k průzkumu Reprodukce a zdraví, ČR 1993 - IV. demografická konferencia v Bratislave - Symposium „Ethnicity and Geography\" - Setkání účastníků evropského šetření populačního klimatu - Světová konference HABITAT II v roce 1996 - Program „Zázemí jako zdravotní faktor\" - Výzkum bydlení ve Švédsku - Rakousko a jeho ekonomická funkce ve střední Evropě

- Diferenční plodnost v zemích střední a východní Evropy - Vzdělanost dospělých ve Spojených státech - Otroctví stále existuje.....................44

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v roce 1992 podle krajů a okresů - Věkové složení obyvatelstva v roce 1992 - Obyvatelstvo České republiky podle školního vzdělání k 3. 3. 1991 - Soukromé a církevní školy v České republice - Kvalita životního prostředí a předčasně narozené děti v hl. m. Praze.......53

BIBLIOGRAFIE........................66

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz