> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1994

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 14.20 hod.

ČLÁNKY

XXIV. demografická konference ČDS „Současná rodina v České republice.......149

Karol Pastor: Výpovedná hodnota štatistických údajov o religiozitě.....173

Vladimír Srb, Alois Andrle: Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky k 3. březnu-1991.....................181

DISKUSE

Milan Kučera: K interpretaci výsledku sčítání 1991 o náboženském vyznaní....189

RECENZE

Vladimír Srb: Korespondence Masaryk - Beneš v době pařížských mírových jednání v roce 1919.......................192

Marek Tietze: Demografický výzkum v Keni.............193

Kristina Martinková: Problémy nových měst.............194

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Milan Kučera pětašedesátiletý - Sedemdesiat rokov Juraja Grunta - Dr. Zdeněk Jureček osmdesátiletý - Životní výročí Františka Podhory a Tomáše Volného - Historie, demografie, sociologie - Konference Evropské společnosti pro populační ekonomiku (ESPE) - Světová konference o předcházení přírodním katastrofám (1994) - Reforma evidencí nemovitostí v Evropě - Kodaň (1993) - Zásady bytové politiky v zemích EHK.................195

PŘEHLEDY

Živě narození v ČR podle kalendářních měsíců - Studenti přijímaní na vysoké Školy po roce 1989 - Obyvatelstvo Nového Zélandu a jeho reprodukce......207

BIBLIOGRAFIE....................218

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz