> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1994

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 14.24 hod.

obsah

ČLANKY

Jiřina Růžková, Milan Aleš: Populační vývoj v České republice v roce 1993....225

Jaromír Běláček: Analýza vývoje okresů z hlediska jednoletých komponent přirozené měny a migrací..........................238

Antonín Šípek: Závislost anencefalie na výskytu infekční hepatitídy v populaci.............250

Himanshu Pandey: Některé pravděpodobnostní modely pro migranty z horských oblastí Indie ...258

RECENZE

Bohumil Tesařík: Studie o životě německé menšiny po roce 1948........262

Petra Krupičková: Populace a životní prostředí..............262

Martin Červinka: Migrační chování v Nizozemsku a jeho souvislosti se situací v ČR......264

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Seminář k problematice migrace - Nová kritéria vlády ČR pro určování obcí „městy\" - Muzeum romské kultury v Brně - Makedonie na rozcestí - Demografická expanze a problémy sterility - Demografická budoucnost východního Německa - Sociální a kulturní faktory bydlení - Formy bydlení v členských zemích Evropské unie - Prostorové uspořádání v Evropě - Terapie k udržení manželství - Národnostní asimilace ve Francii - Tuberkulóza opět na postupu? - Čisté jehly pro narkomany v USA....266

PŘEHLEDY

Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 1993 - Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 1993 podle krajů a okresů - Migrace v Evropě - Sovětský svaz a národnosti - Obyvatelstvo Jihoafrické republiky.................277

BIBLIOGRAFIE.....................292

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz