> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1995

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 15.16 hod.

obsah

ČLÁNKY

Zdenek Pavlík: Svět očima demografie................1

Ludmila Fialová: Sezónnost \"demografických\" událostí v českých zemích v 17.-20. století.....9

Ladislav Růžička: Sebevražednost v Austrálii 1971-1991.......... 22

Eduard Maur: Člověk a mor v dějinách................36

RECENZE

Pavla Horská: Co znamenalo narodit se v SSSR podle francouzského demografa...42

Petra Hoškova: Problémy cizinců v Německu..............45

Zdeněk Pavlík: Světové obyvatelstvo..................46

DISKUSE

Felix Koschin: Co to je? (Poznámky k demografické terminologii).......48

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (Káhira 1994) - Celostátní pediatrický kongres (Praha 1994) - Konference o rodině -Seminář k otázkám bytové politiky v České republice - Obnova a modernizace lidských sídel v Evropě - Mobilita a preference způsobu bydlení v Nizozemsku - EUREG - evropský časopis pro regionální rozvoj - Dmitrij Ignatěvič Valentěj (1922-1994)......50

PŘEHLEDY

Příčiny smrti v České republice v letech 1985-1993 - Národnostní homogamie a heterogamie romských manželství v České republice 1991 - Vrozené vady v České republice 1993 -Migrace v Evropě a legislativa Evropské unie..............61

BIBLIOGRAFIE..................71

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz