> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1995

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 15.20 hod.

ČLÁNKY

Milan Aleš: Několik úvah po čtyřech letech..............77

Jiří Večerník: Změny v rozdělení příjmů domácností 1988-1992........87

Jiří Kovář, Zdeněk Řihánek: Typologie věkových struktur v České republice....102

Jitka Rychtaříková: Trendy kojenecké úmrtnosti v zemích střední a východní Evropy.....113

DISKUSE

Jan Holčík: Několik poznámek k diskusi ke článku F. Koschina „Co to je?\"...126

Zdeněk Pavlík: Otázky demografické terminologie............127

RECENZE

Vladimír Srb: Populace České republiky................131

Bohumi Tesařík: Naše vydání „oxfordského\" slovníku...........132

Radek Horák: Diskuse na téma káhirské konference............133

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Pětašedesátiny profesora Roubíčka (11. května) - Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.-šedesátipětiletý - Etnika v pohybu (Opava 1994) - Mládež světa v 90. letech - Soužití dětí s rodiči ve Francii - Peripetie plánovaného rodičovství v Íránu...........................134

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČR v letech 1986-1994 - Přirozený pohyb obyvatelstva ČR v letech 1989-1994 podle měsíců - Kojenecká a novorozenecká úmrtnost v ČR v letech 1984-1993 - Mimomanželsky narození podle krajů a okresů v letech 1989-1993 - Demografický profil domorodého obyvatelstva Austrálie - Niektoré demografické charakteristiky miest a vidieka v Pakistane..........142

BIBLIOGRAFIE......................152

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz