> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1995

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 07.47 hod.

ČLÁNKY

Jiřina Růžková, Milan Aleš: Populační vývoj v České republice v roce 1994...237

Michal Tirpák, František Adamica: Populačný vývoj v Slovenskej republike v roku 1994.....................254

XXV. demografická konference ČDS „Současný populační vývoj světa\"......267

DISKUSE

Zdeněk Pavlík: Význam demografické terminologie............288

Karol Pastor: Štyri poznámky o potratovosti..............288

Jiřina Růžková, Milan Aleš: Odpověď na Štyri poznámky..........291

RECENZE

Jitka Langhamrová: Rodina „matky měst\"................293

Pavla Horská: Interdisciplinarita v životním díle Evelyny Sullerotové.......295

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Životní jubileum Elišky Čáňové - Zdeněk Dytrych se dožívá pětašedesáti let - Sedmdesát let PhDr. Lubomíra Kotačky, CSc. - Doc. Ing. Eduard Souček, CSc, šedesátiletý - Ing. Josef Vyťlačil-751etý - Seminář ke 100. výročí narození profesora Korčáka - Populační konference v Miláně ............299

PŘEHLEDY

Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 1994 - Pohyb obyvatelstva v ČR v roce 1994 podle krajů a okresů - Mateřské školy v letech 1990-1995 - Drogy u školních dětí....305

BIBLIOGRAFIE.......................313

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz