> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1996

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 08.03 hod.

ČLÁNKY

Vladimír Srb: Asimilace a překlánění národnosti obyvatelstva v Československu ve světle sčítání lidu 1950 - 1991...........................................157

Jan Horský: Studium historického utváření rodiny v 16. až 18. století........165

Ladislav Rabušic: O současném vývoji manželského a rodinného chování

v České republice............................................................173

Jaroslav Kraus, Ivan Tomek, Petr Velebil Výsledky průzkumu reprodukce

a zdraví, ČR 1993 - 2. část..................................................181

RECENZE

Vladimír Srb: Zánik Československa...........................................194

Ludmila Fialová: Historická příručka Maďarska................................196

Tomáš Sobotka: Úmrtnost starých lidí ve vyspělých zemích.....................197

Nina Orlovová: K diferenciaci hmotné situace starých Američanů...............199

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Životní výročí Milady Bartošové - Doc. RNDr. Karel Kühnl šedesátníkem - Erland Hofsten (1911-1996) - Ing. Nina Orlovová (1932-1996) - Symbióza v poznání, věda, technika a umění - Mezinárodní seminář o umělé potratovosti - Vývoj spotřeby domácností ve Francii - Zahraniční stěhování v zemích hospodářské komise pro Evropu - Mezinárodní migrace 1994-1995 - Přesídlování v Indonésii ........................................201

PŘEHLEDY

Češi a Slováci ve Švýcarsku - Následky kouření ve světle epidemiologických dat - Ubývání obyvatelstva v Rumunsku - Vzdělání a plodnost žen v Latinské Americe .............................................................................211

BIBLIOGRAFIE.................................................................226

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz