> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1996

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 08.07 hod.

ČLÁNKY

Milan Aleš: Populační vývoj v České republice v roce 1995 (Z roční zprávy

Českého statistického úřadu).................................................233

Vladimír Polášek: Sebevraždy v České republice...............................248

XXVI. konference České demografické společnosti „Demografické změny

v České republice v 90. letech\" .............................................262

DISKUSE

Vladimír Srb: Demografické aspekty smyslu českých dějin .....................282

RECENZE

Jan Pechánek: Německé populační prognózy.....................................288

Marek Tietze: Populační politika v dnešním Estonsku..........................289

Miroslava Mašková: Úmrtnost starých osob ve Finsku...........................290

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Ing. Edvard Outrata šedesátiletý - Šedesátiny Zdeňky Kuchařové - Územní plánování ve Francii a demografické aspekty - Světový program „Zdravotní stav žen\" - 1. říjen - Světový den seniorů - Mužská antikoncepce v rozvojových zemích - Pozvánka na konferenci .........291

PŘEHLEDY

Vývoj příjmů, cen a spotřebních vydání domácností v letech 1990 - 1995 - Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 1995 - Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 1995 za kraje a okresy .....................................297

BIBLIOGRAFIE.................................................................306

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz