> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1997

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 08.20 hod.

Články

Ludmila Fialová, Milan Tuček: Názory na ideální počet dětí ve vybraných evropských zemích..............................................................1

Antonín Šípek, Vladimír Gregor, Miloslava Chudobová, Vlasta Korandová: Výskyt vrozených vad v ČR v období 1988-1995.........................................13

Eliška Čáňová: Morová epidemie na Broumovsku 1633-1634 .......................21

Konference „Rómové v současné české společnosti\"..............................26

RECENZE

Cesty Rómů - Romano drom 1945 -1990 (Vladimír Srb)............................47

Evropská populační konference (Ivan Kuchár)...................................48

Zapomenuté skutečnosti (Tomáš Sobotka)........................................50

Dvakrát na téma nejstřeženějšiho tajemství (Bohumil Tesařík)..................52

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Jubileum Pavly Horské - JUDr. Jaroslav Havelka, CSc. - 80 let - Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. šedesátiletý - Za Evou Boháčovou - Karel Kühnl (1936 - 1996) - Kulatý stůl o problematice domácího služebnictva v 16. až 20. století v evropském srovnání - Komunální bytová politika v České republice - Rodiny olomouckých a ostravsko-porubských Rómů - Příspěvek k objasnění stavu identity Rómů - Tempo růstu obyvatelstva se snižuje - Postoje Žen po provedení vlastní sterilizace - Epidemie pohlavně přenosných nemocí v zemích bývalého Sovětského svazu - Problémy homosexuálů - Dárcovství orgánů v Evropě...............................................................54

PŘEHLEDY

Obecná plodnost a obecná potratovost v České republice 1994/95 podle okresů - Demografie v pediatrických časopisech.........................................66

BIBLIOGRAFIE..................................................................72

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz