> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1997

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 08.33 hod.

ČLÁNKY

Dagmar Dzúrová, Jitka Jelínková: Kvalita ovzduší a úroveň úmrtnosti: Vybraná města České republiky, denní hodnoty za rok 1992..............................81

Dárek Pikálek; Změny v řádu vymíráni České populace v letech 1900 až 1960.....94

Petra Brabcová: Plodnost vdaných žen ve vesnici Komín v první polovině 18. století .....................................................................101

Mária Kohútová: Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľov Záhoria v 17. storočí......................................................................110

DISKUSE

Ladislav Rabušic: Polemicky k současným změnám charakteru reprodukce v ČR (sociologická perspektiva v demografii)......................................114

RECENZE

O postavení rodiny v Polsku (Petra Vojtéchovská).............................120

Úmrtnost obyvatelstva a rodinný stav ve světle nizozemských statistik (Libor Stloukal)....................................................................121

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti (Seznam ukazatelů Prezentačního programu HSI ČR) - Volba partnera jako námět vědecké konference - Etnika v pohybu II. - Nová mezinárodní organizace Rómů - Vnitřní stěhování v České republice podle pohlaví a věku - Genová terapie - nový věk medicíny - Vedoucí role žen ve finské společnosti.............................................123

PŘEHLEDY

Naděje na dožiti v okresech ČR v obdobi 1991-1995 - Pohyb obyvatelstva v ČR v roce 1996 za kraje a okresy - Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 1996 - Sebevražednost v Rusku 1965-1993......................134

BIBLIOGRAFIE.................................................................148

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz