> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1997

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 08.39 hod.

ČLÁNKY

Milan Kučera, Miroslav Šimek: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 1996 (Z výsledků zpracováni Českého statistického úřadu).............................157

Anna Gerylovová, Jan Holčík: Kojenecká úmrtnost v České republice v letech 1980-1993 v regionálním pohledu..............................................173

Věra Kuchařová, Iva Petrová: K sociálním souvislostem změn v demografickém chování mladé generace.......................................................179

Vladimír Srb: Náboženské vyznání a demografické, sociálně ekonomické a kulturní charakteristiky obyvatelstva České republiky.................................191

DISKUSE

Zdeněk Pavlík: V porodnosti jsme na jednom z posledních míst v Evropě........203

Alois Ándrle: Nepříznivý vývoj porodnosti má v příštích letech pokračovat....204

RECENZE

Historie obyvatelstva českých zemi {Zdeněk Pavlík)...........................206

Základní problémy obecné a ekonomické demografie {Miroslav Šimek)............209

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - JUDr. Vladimír Srb a ing. Ota Ulmann - osmdesátníci - Příprava nových censů v zemích EHK - Téměř utajený kongres o rodině a „sexuální indoktrinaci\" - Mezinárodni sympozium o vlivu znečištěného ovzduší na zdrávi - Trvalý stres je nebezpečný - Kontracepce „ex post\".......210

PŘEHLEDY

Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 1996 podle krajů a okresů - Počet obyvatel České republiky v letech 1991-1996 podle krajů a okresů (stav k 31. 12.) - Rozloha, počet obyvatel a obcí v roce 1996 podle krajů a okresů (stav k 31. 12.) - Důvody stěhování v ČR 1991-1995 - Smrt následkem úrazu....216

BIBLIOGRAFIE.................................................................228

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz