> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1997

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 08.44 hod.

ČLÁNKY

XXVII. konference České demografické společnosti „Migrace v Evropě a v České republice\" (21. 5. 1997)

Dušan Drbohlav: Současné trendy mezinárodní migrace v Evropě

Zdeněk Čermák: Geografické aspekty vnitřní migrace v České republice

Dagmar Bartoňová: Demografické aspekty vnitřní a zahraniční migrace v České republice v 90. letech.......................................................233

Antonín Šípek, Vladimír Gregor, Jiří Horáček, Miroslava Chudobová, Vlasta Korandom, Jelena Skibová: Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad v České republice..............................................................257

Radim Uzel: Sexuální výchova v evropském kontextu............................264

DISKUSE

Jitka Rychtařiková: Nechci této společnosti namlouvat, že se nic neděje......267

Milan Kučera: K interpretaci charakteristiky demografických procesů v České republice....................................................................269

Vladimír Srb: Rabušic kontra Rychtařiková....................................270

RECENZE

Fakta o sociálním vývoji v České republice (Milan Kučera)....................272

Populační vývoj České republiky 1996 (VladimírRoubíček)......................273

Ruská demografická encyklopedie (Zdeněk Pavlík)..............................275

Předmět a metoda genetiky populací (Helena Jansová)..........................276

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - V. sjezd České kardiologické společnosti - Rodinné hodnoty a 21. století - Konference „Města pro trvale udržitelný rozvoj\" 1997 - Z činnosti České společnosti pro rozvoj bydlení - K rozmístění světového obyvatelstva 1998-2001 - Mezinárodní ukazatele městské a bytové statistiky - O nejstarší ženě světa - Celosvětově rostoucí význam žen ve společnosti - Kouřit ano nebo ne?.................................................................278

PŘEHLEDY

Populační opatření - ano či ne - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 podle OSN (1994) - Bydleni a bytová výstavba v zemích hospodářské komise pro Evropu v polovině 90. let - Vnitřní stěhování v České republice 1993-1995 podle vzdělání.....................................................................288

BIBLIOGRAFIE.................................................................303

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz