> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1998

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 08.53 hod.

ČLÁNKY

Revue Demografie vstupuje do 40. ročníku (Jiřina Růžková)......................1

Vladimír Srb: Obyvatelstvo Československé republiky v letech 1918 - 1938.......3

XXVII. konference České demografické společnosti „Migrace v Evropě a v České republice\" (21. 5. 1997) - pokračování Jarmila Marešová, Dušan Drbohlav, Věra Lhotská: Reálná a potenciální migrace/mobilita odborníků z výzkumných pracovišť a vysokých škol Milada Horáková, Dušan Drbohlav: Mezinárodní migrace pracovních sil a Česká republika se zvláštním zaměřením na pracovní migraci Ukrajinců Milan Jeřábek: Vytváření přeshraničního trhu práce - pendlerství v česko-německém pohraničí - Bohuslav Matucha: Cizinci v České republice fomáš Haišman: Uprchlictví v České republice (1990-1997).....................................23

SČÍTÁNÍ LIDU

Jiřina Růžková: Příprava budoucího sčítání lidu, domů a bytů..................47

RECENZE

Demografická příručka (1996) (Vladimír Srb)...................................51

O slovinské rodině v 19. století {Petra Brabcová).............................52

Zloději orgánů (Helena Jansová)...............................................54

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Před 100 lety se narodil prof. Edward Rosset - Pracovní schůzka k demografické statistice a sčítání - Informace o Šetření reprodukce a rodiny - VIL konference o sexualitě a partnerských vztazích v Uherském Hradišti - 6. demografická konferencia SŠDS - Evropská demografická konference - Českoslovenství, středoevropanství, evropanství (Luhačovice 25.-26. 8. 1997) - 8. mezinárodní letní škola demografie a geodemografie - O Rómech v Pardubicích -Celopražský seminář o národnostních menšinách - Populační politika v městech Spolkové republiky Německo - Politika jednoho dítěte končí?........................................................................57

PŘEHLEDY

Přehled sociálního zabezpečení rodin s dětmi v posledních třiceti letech......67

BIBLIOGRAFIE..................................................................74

ANKETA ČASOPISU DEMOGRAFIE....................................................80

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz