> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1998

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 08.58 hod.

Články

Libor Stloukal: Umělá potratovost v České republice v kohortním pohledu.......81

Jitka Rychtaříková: Úmrtnost v České republice podle rodinného stavu..........93

Felix Koschin: Jak vysoká je intenzita úmrtnosti na počátku lidského života?.103

Miroslav Prokopec, Josef Zástěra: Rozložení výšky 181etých branců v České republice....................................................................113

Mohamed Elhassan: Vztah islámu k rodině, k manželství a k plodnosti..........120

SČÍTÁNÍ LIDU

Josef Škrabal: Některé poznatky z přípravy sčítání lidu ve Velké Británii....126

RECENZE

„Sčítání podle národnosti\" {Vladimír Srb)....................................129

Zpráva o lidském rozvoji - Human Development Report (Milan Kučera)...........131

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Životní jubileum Aleny Vodákové - Životní jubileum Jiřího Musila - PhDr. Milan Aleš šedesátiletý - Celostátní konference Osudy české společnosti 1918-1998 - Pracovní porada Eurostatu ke sčítání 2001 - V. kongres Evropské společnosti pro antikoncepci v Praze (17.-20. červen 1998) - Vyšla Charta sexuálních a reprodukčních práv...............................133

PŘEHLEDY

Pětileté tabulky sňatečnosti svobodných za roky 1966 až 1995 - Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 1997 za kraje a okresy - Pohyb obyvatelstva v městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 1997.....................140

BIBLIOGRAFIE.................................................................152

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz