> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1998

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 09.08 hod.

ČLÁNKY

Vstřícnost musí být vzájemná (úvod)..........................................157

Alena Nedomová: Romská komunita v České republice............................157

Ján Mišovič: Veřejnost o možnostech Rómů a soužití s nimi....................167

Jana Horváthova: Rasismus a intolerance v našem vztahu k Rómům...............171

Helena Balabánová: Romské děti v českých Školách.............................173

Vladimír Srb: Skolarizace romských dětí v základních školách 1969/70 - 1996/97......................................................................176

Miroslav Přibyl: Několik poznámek k romské nezaměstnanosti...................181

Jarmila Balážová: Romská média a novináři....................................182

Eva Davidová: Rómové v Českém Krumlově (Vnější a vnitřní vlivy

v jejich poválečném vývoji)..................................................186

Karel Holomeh Vstřícnost musí být vzájemná...................................191

SČÍTÁNÍ LIDU

Jiřina Růžková: Příprava obsahu sčítání lidu, domů a bytů 2001...............194

Jaroslav Kraus: Uskuteční v Rakousku v roce 2001 CyberCensus?................195

RECENZE

Nová česká učebnice demografie (Zdeněk Pavlík)...............................196

Vývoj obyvatelstva 1991-1996 v územích České republiky podle velikostních skupin

měst a obcí (Milan Kučera)...................................................198

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Vladimír Srb)............199

Životní podmínky současné polské rodiny (Petra Vojtěchovská).................200

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - K životnímu jubileu Jana Havránka - Doc. RNDr. Alois Andrle, CSc. se dožil 65 let - Prof. Hervé Le Bras v Praze - Současné změny v demografickém chování - Připravujeme Česko-romská fóra - Hnutí spolupracujících škol R - Čtvrtina veřejnosti reprezentující populaci ČR považuje rasistická hesla za součást demokracie - Imunologie ve vědeckých sympoziích v Mnichově a Římě - Světové obyvatelstvo v roce 1997: 5,8 miliard......................................................................203

PŘEHLEDY

Bibliografie romské problematiky v Demografii v letech 1962-1997 - Výběrová schémata v praxi - Vývoj spotřeby potravin a základní změny ve stravování obyvatel ČR - Prognóza počtu cizinců v Německu do roku 2030 - Rozloha, počet obyvatel a obcí k 1.1.1998 podle krajů a okresů -Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 1997 podle krajů a okresů.............................211

BIBLIOGRAFIE.................................................................228

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz