> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1998

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 09.12 hod.

obsah

ČLÁNKY

Milan Kučera, Miroslav Šimek: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 1997

(Z výsledků zpracování Českého statistického úřadu)..........................233

XXVIII. konference České demografické společnosti „Současné trendy a vzorce demografického chování - Evropa a my\" (20. 5. 1998)

Jiřina Koucourková: Populační vývoj východní a západní Evropy v letech 1950

až 1990

Jitka Rychtaříková: Současné trendy a vzorce populačního chování východní

a západní Evropy

Felix Koschin: Druhý demografický přechod

Ludmila Fialová: Česká republika v kontextu evropského demografického vývoje dříve a dnes

Vladimír Tomšík: Makroekonomický vývoj zemí střední a východní Evropy v období transformace (1990-1997)

Věra Kuchařová: K současné socioekonomické situaci mladých lidí u nás

a v západní Evropě

Miroslav Hiršl: Rodiny s dětmi: jejich struktura a vývoj příjmů (1988-1996)

Zdeněk Pavlík: Možné scénáře dalšího vývoje..................................247

Alena Nedomová: Romská komunita v České republice {Dokončení)................281

DISKUSE

Vladimír Roubíček: O terminologii aneb „Střední délka života nebo naděje dožití?\".....................................................................297

SČÍTÁNÍ LIDU

Karel Kuča: Poznámky k přípravě statistického lexikonu ze sčítání v roce 2001.........................................................................300

ZPRÁVY

Miroslav Prokopec pětasedmdesátníkem - MUDr. Augustin Syrovátka se dožívá osmdesáti pěti let - Ivan Kuchár (1932-1998) - 30 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti..................................................306

PŘEHLEDY

Struktura obsahu „Demografie\" v letech 1959-1997.............................309

BIBLIOGRAFIE.................................................................313

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz