> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1999

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 09.18 hod.

obsah

ČLÁNKY

Alena Šubrtová: Ke dvoustému výročí narození Františka Palackého...............1

Vladimír Srb, Alois Andrle: Industrializace a deagrarizace Československa 1950-1991 podle okresů.........................................................6

Miroslav Prokopec: Antropologické změny obyvatelstva České republiky ve 20. století.......................................................................24

Marek Tietze: Diferenční úmrtnost podle pohlaví v Pobaltí.....................38

SČÍTÁNÍ LIDU

Milan Kučera, Dagmar Bartoňová: Domácnosti ve sčítání lidu 2001 (1. část).....50

RECENZE

Demografie (nejen) pro demografy (Vladimír Roubíček)..........................55

Rodina a měnící se gender role - sociální analýza české rodiny (Eliška Rendlová).....................................................................56

Fascinující výpověď o podsvětí lidské společnosti na sklonku tisíciletí (Bohumil Tesařík).............................................................58

Českoslovenství - středoevropanství - evropanství (Alois Andrle)..............59

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Životní výročí doc. ing. Miroslava Hiršla, CSc. - Zemřela Věra Capponi - Historická demografie na 2. evropské historické konferenci sociálních věd, Amsterdam 5. - 7. 3. 1998 - Sjezd České geografické společnosti - Česko-polský seminář 1998 - Národnostné menšmy a majoritná spoločnosť v Českej republike a v krajinách strednej Európy v 90. rokoch - Nově kraje od roku 2000 - Plánování rodiny a reprodukční zdraví - Několik statistických údajů o práci žen ve Francii - Legislativní změny umělého přerušování těhotenství 1985-1997 ve světovém měřítku - Rozvoj venkova v celoevropském měřítku - Nová koncepce sídelní struktury Německa - V Německu myslí na děti a rodiny - Nový německý demografický časopis....................61

PŘEHLEDY

Anketa k obsahu a kvalitě Demografie (1998) - Pokus o ovlivnění populačního vývoje v Chýnově..............................................................74

BIBLIOGRAFIE..................................................................81

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz