> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1999

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 09.30 hod.

ČLÁNKY

Eva Čákiová: Šetření rodiny a reprodukce .....................................85

Jitka Rychtaříková: Sociální a biologické faktory kojenecké úmrtnosti.........95

Felix Koschin: Jak vysoká je intenzita úmrtnosti na konci lidského života?...105

Árpád Mészáros: Romské obyvatelstvo v Maďarsku v 90. letech .................120

DISKUSE

Vladimír Roubíček: O terminologu aneb o hrubých a obecných mírách porodnosti,

plodnosti a úmrtnosti a také o filozofické dichotomii obecný-specifický......138

Felix Koschin: Ještě jedna poznámka ke střední délce života..................140

Zdeněk Pavlík: Znovu o demografické terminologii.............................141

SČÍTÁNÍ LIDU

Josef Škrabal: Zjišťované údaje o osobách v připravovaném sčítání 2001.......143

RECENZE

Tisíc let obyvatelstva českých zemí {Alena Šubrtová).........................145

Soužití se staršími lidmi (Eliška Rendlová)..................................149

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - RNDr. Jiří Kovář - šedesátník - Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc, jubiluje - Jubilant Michal Ilíner - 9. mezinárodní letní škola demografie a geodemografie - Mezinárodní rok seniorů 1999 - Bilance 10 let polistopadového vývoje v České a Slovenské republice.....................152

PŘEHLEDY

Demografie v pediatrických časopisech - Sebevražednost v Číně................157

BIBLIOGRAFIE.................................................................168

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz