> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 6-7/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.33 hod.

ÚVODNÍK

Poklesy, investoři a „investiční hygiena" (Jan Barta) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: AKTIVITY EVROPSKÝCH BANK VCRA ČESKÝCH V EU 8-12

Přes hraníce proniká nejméně retail (Karel Machala) 8

ČNĚ: Oznámení ještě nemusí znamenat přeshraniční činnost 10

Anketa: Banky přeshraničně podnikají málo 12

ROZHOVOR

Markéta Sichtařová: Jednou nohou na hraně recese 13

SVĚTOVÉ FINANCE

Žádná banka není ostrov... (Pavel Šiška) 15

Banking Banana Skins: Nejvyšší znepokojení za deset let 16

MĚNA A REGULACE

Rizikový kapitál - a jak ho spočítat? (Roman Kalous) 18

SPECIÁL: RATING FINANČNÍCH INSTITUCÍ 20-25

Rating a stabilita finančního systému (Petra Davidová, Renata Opravilová) 20

Role ratingu v sektoru pojišťoven 24

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Banky, klienti a poplatky (Patrik Nacher) 26

Úskalí recruitmentu v sektoru bank a finančních institucí (Martina Doláková) 27 Mobilní bankovnictví - proč si banky nechávají utéct příležitost? (Ondřej Matuštík) 29

TECHNOLOGIE

Corporate Performance Management (Daniel Arnošt) 30

Fraud Detection - nová výzva pro české online bankovnictví (Filip Tománek) 32

Informační bezpečnost jako součást byznysu 33

PŘÍLOHA: BANKOMATY, TERMINÁLY, PLATEBNÍ SYSTÉMY A KARTY 34-37

AUDIT A PORADENSTVÍ

Petr Kříž: Konec dvojích účetních standardů na obzoru 38

NA ZÁVĚR

Bitva na burzovním poli 40

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV NEXT FINANCE

CONTENTS

EDITORIAL

Declines, Investors and "Investment Hygiene" 1

FOCUS: ACTIVITIES OF EUROPEAN BANKS IN THE CR

AND CZECH BANKS IN THE EU 8-12

INTERVIEW

Markéta Sichtařová: Have One Foot on the Edge of Recession 13

WORLD FINANCE

No Bank Is an Island... 15

Banking Banana Skins: The Highest Concern in ten Years 16

CURRENCY AND REGULATION

Risky Capital - and How to Calculate It? 18

SPECIAL: RATINGS OF FINANCIAL INSTITUTIONS 20-25

COMMERCIAL BANKING

Banks, Clients and Fees 26

Recruitment Pitfalls in the Sector of Banks and Financial Institutions 27

Mobile Banking - Why Banks Let Opportunities Run Away 29

TECHNOLOGY

Corporate Performance Management or It's Easy to Say It but Worse to Do It 30

Fraud Detection - A New Challenge for the Czech On-line Banking 32

Information Safety as Part of Business 33

ANNEX: ATM, TERMINALS.PAYMENT SYSTEMS AND CARDS 34-37

AUDIT AND CONSULTANCY

Petr Kříž: The End of Double Accounting Standards on the Horizon 38

CONCLUSION

Fight in the Stock Exchange Field 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz