> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1999

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 09.35 hod.

obsah

ČLÁNKY

Milan Kučera, Miroslav Šimek: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 1998

(Z výsledků zpracování Českého statistického úřadu)..........................169

Anna Gerylovová, Jan Holčík: Střední délka života v krajích a okresech České republiky....................................................................184

Jan Bruthans, Dagmar Dzúrová: Úmrtnost na nemoci oběhové soustavy v České republice po roce 1989.......................................................193

Vladimír Srb: Obyvatelstvo Podkarpatské Rusi 1918-1938.......................207

SČÍTÁNÍ LIDU

Jaroslav Kraus: Nová doporučení ke sčítám lidu (2000)........................220

RECENZE

Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998 (Milan Aleš).....................222

Cikáni (Vladimír Srb)........................................................223

Úvod do demografie (Dagmar Bartoňová)........................................225

Demografia Slovenska (Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo) (Milan Kučera)...............................................................226

ZPRÁVY

Z činnosti České demografické společností - Milan Kučera se dožívá sedmdesáti let - Vladimir Trebici (1916-1999) - Společné zasedání EHK a Eurostatu ke sčítání (včetně workshopu o činnostech následujících po sčítání) a k demografickým projekcím - Rok 1999 - Mezinárodní rok seniorů - Naši senioři na přelomu století - Nový romský Časopis - Centrum romské kultury v Praze 5 - O hranicí a pohraničí - Slovenští demografové o úmrtnosti - Den šesti miliard se posouvá - Nová úprava získání státního občanství v Rakousku - Švédský výzkum měst 1997-2000 - Výzkum akceptace metody umělého přerušení těhotenství ženami v Číně, Indii a na Kubě - Sourozenecká konstelace a manželství - Výpověď našich dlaní........................................................................227

PŘEHLEDY

Obyvateľstvo českej národnosti na Slovensku - Pohyb obyvatelstva ve světle nového územního členění České republiky (Přepočet za roky 1993-1998).........238

BIBLIOGRAFIE.................................................................250

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz