> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1999

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 09.40 hod.

ČLÁNKY

Jiřina Růžková: V roce 2001 se v České republice uskutečni sčítání lidu, domů

a bytů.......................................................................253

Josef Škrabal: Zjišťování ekonomických ukazatelů osob ve sčítání.............255

Felix Koschin: Klasifikace vzdělání..........................................259

Štěpánka Morávková: Zjišťování národnosti při sčítání lidu, domů a bytů......261

Dagmar Bartoňová, Milan Kučera: Domácnosti ve sčítání lidu 2001 (2. část)....264

Alois Andrle: Územní aspekty sčítání lidu, domů a bytů 2001..................274

Jaroslav Kraus: Technické aspekty cenzu 2001.................................279

RECENZE

Nizozemský příspěvek k dějinám mortalitních krizí (Alena Šubrtová)...........284

Co ovlivňuje počet dětí v polských rodinách? (Petra Vojtěchovská)............285

Psychologie stárnutí a gerontológie (Vladimír Srb)...........................287

Lékařské obory a demografie (Veronika Benešová)..............................289

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Zemřela paní Hana Koschinová - Seminář k problematice zpracování dat cenzů - Oblíbenost křestních jmen - Výzkum plodnosti žen v Turecku - Snazší dostupnost lotyšského státního občanství - 450 000 žadatelů o azyl koncem roku 1998 - Člověk je přizpůsobivý................291

PŘEHLEDY

Přirozená měna a bilance obyvatelstva podle národnosti v Česku 1990-1994 - Domácnosti důchodců a jejich příjmy (Česká republika 1988-1996) - Obyvatelstvo francouzských regionů - Pohyb obyvatelstva ve světle nového územního Členění České republiky (Přepočet za roky 1993-1998) (Dokončení).....................297

BIBLIOGRAFIE.................................................................319

LEGISLATIVA

Zákon č. 158 ze dne 30. června 1999 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001...324

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz