> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2000

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 09.57 hod.

CLANKY

Michal Tirpák, Viera Pilinská: Demografický vývoj na Slovensku v roku 1998.....1

XXIX. konference České demografické společnosti „Zdraví nejen do roku 2000 (Česká republika a mezinárodní srovnání)\" 19. květen 1999

Alena Petrákova: Aktivity Světové zdravotnické organizace v České republice

Marcela Gregůrková, Zdeňka Vandasová, Zdeňka Škodová, Marek Malý, Růžena Rubínová: Zdraví a životní prostředí: výsledky dotazníkového Šetření HELEN 98

Zuzana Kamberská, Radka Kočová: Zdraví a životní styl: výsledky výběrového šetření o zdravotním stavu české populace - HIS 96

Ladislav Csémy: Zdraví a škodlivé návyky: alkohol - konzumní zvyklosti dospělé české populace

Dagmar Dzúrová, Eva Dragomirecká: Duševní zdraví obyvatel České republiky

Jitka Rychtaříková: Naděje dožití ve zdraví

Jan Bruthans: Co stojí naše kardiovaskulární zdraví

Marcela Ambrožová: Co stojí zdravotní péče ve VZP ČR..........................19

DISKUSE

Felix Koschin: Jsme v pubertě nebo v přechodu?................................55

SČÍTÁNÍ LIDU

Ladislav Pištora: Zkušební sčítání lidu, domů a bytů..........................56

RECENZE

Rómové v České republice (Vladimír Srb).......................................59

Proměny česko-polských pohraničních vztahů na příkladu opolského Slezska (Helena Vomáčková)............................................................60

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Zemřel Egon Szabady - Jak a proč vznikl a čím by měl být Republikový výbor pro děti, mládež a rodinu - 7. demografická konferencia na Slovensku - Celostátní konference „Státní, regionální a obecní bytová politika\" - Výstava „Hledám domova\" - Rodas amaro than (Rómové a současnost) - Bilance a výhledy - Čtyři roky Socioklubu - V Ústí nad Labem Rómům také pomáhají...........................................................62

PŘEHLEDY

Populační politika obcí: Chýnov - Grygov - Dřevohostice - „Město - venkov\" podle klasifikace Eurostatu...................................................72

BIBLIOGRAFIE..................................................................81

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz