> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2000

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 10.10 hod.

ČLÁNKY

Anna Gerylovová, Jan Holčík: Vývoj střední délky života ve 20. století a jejích rozdílů podle pohlaví.........................................................85

Dana Hamplová: Názory na manželství a rodinu mladých svobodných lidí v roce

1997..........................................................................92

Arne B. Mann: Diferenciácia vo vekovej štruktúre rómskeho obyvateľstva na východnom Slovensku...........................................................99

Kryštof Zeman: Vliv protipotratového zákonodárství na reprodukční chování rumunské populace v letech 1966-1989.........................................105

Ishaq A. Ansari, Mazhar Noonari, Raja M. Ilyas: Islám a plodnost.............114

Anion Gillinger, Valéria GilUngerová: Prevaha svetovej najmä kardio-respiračnej úmrtnosti koncom zimy........................................................119

DISKUSE

Vladimír Srb: Exkurs Felixe Koschina do populační politiky...................124

Milan Kučera: Ani puberta, ani přechod - spíše krize podmínek (poznámky do diskuse s Felixem Koschinem).................................................125

SČÍTÁNÍ LIDU

Ladislav Pištora: Sčítání lidu 2001 má své logo..............................127

Lucie Žáčkova: Sčítání lidu ve Francii.......................................127

Petra Pfauserová: Cenzus ve Spojených státech amerických.....................129

RECENZE

Česká společnost na konci tisíciletí (Vladimír Srb)..........................132

Proč stárneme (Felix Koschin)................................................133

Česká republika. Učebnice zeměpisu, část Obyvatelstvo (Milan Kučera).........135

Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS (Jaroslav Kraus)...135

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století (Věra Hrušková)....................................................................136

ZPRÁVY

Doc. ing. Marie Bohatá, CSc, předsedkyně ČSÚ - Z České demografické společnosti - Jubileum ing. Jiřiny Růžkové, CSc. - Mladý šedesátník - sexuolog Radim Uzel - Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. - 70 let - Profesor Vladimír Roubíček sedmdesátiletý - Malé město jako centrum venkovského regionu - Ženská organizace v UNCHS (Habitat) - Konference „Bydlení v 21. století\" - Gävle 2000 - Návrat německých emigrantů do Německa - Zvýšená stydlivost patří mezi psychické onemocnění.........................................................139

PŘEHLEDY

Stěhováni mezi Českou a Slovenskou republikou 1993-1997 - Populační názory mládeže - Demografické ukazovatele vývoja nemeckej menšiny na Slovensku (so zameraním na oblasť Spiša) v sčítaniach ľudu 1921 a 1930 - Celosvětová politika umělého přerušení těhotenství - Demografický a sociální profil australského domorodého obyvatelstva......................................................146

BIBLIOGRAFIE.................................................................161

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz