> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2000

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 10.22 hod.

ČLÁNKY

Milan Kučera, Miroslav Šimek: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 1999

(z výsledku zpracování Českého statistického úřadu)..........................169

Terezie Kretschmerová, Miroslav Šimek: Populační prognóza České republiky

do roku 2030.................................................................183

Alois Andrle, Vladimír Srb: Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050

podle OSN (1998).............................................................193

Vladimír Srb, Alois Andrle: Populační politika měst a obcí v České republice....................................................................197

Simona Vymětalová: Partnerský vztah: ideály a realita........................200

Eva Čákiová: Šetření rodiny a reprodukce - mezinárodní komparace.............208

SČÍTÁNÍ LIDU

Josef Škrabal: Územní příprava sčítání lidu..................................219

Ladislav Pištora: Internetová stránky sčítání lidu, domů a bytů..............220

RECENZE

Základy matematické demografie (Zdeněk Pavlík)...............................221

Východiska rodinné politiky (Irena Stoklasová)...............................223

Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938 (Vladimír Srb).........................................................................225

Diferenční úmrtnost dospělých ve Spojených státech amerických (Ladislav Růžička).....................................................................226

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - 80 let doc. ing. Josefa Radkovského, CSc. -Významné životní jubileum profesora Martina Hampla - PhDr. Alena Šubrtová, CSc. se dožívá šedesáti pěti let - Seminář k tématu „Reprodukční chování a rodina\\\" - 10. mezinárodní letní škola demografie a geodemografie - Stárnutí je údělem nás všech - T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství - Demografické pracovisko na Slovensku.........................................228

PŘEHLEDY

Vnější příčiny úmrtí a jejich hlavní skupiny v České republice v letech 1919-1998 - Sociální dávky rodinám v Polsku - Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 1999 podle krajů a okresů - Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 1999................................................237

BIBLIOGRAFIE.................................................................252

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz