> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2000

Záznam přidán/aktualizován: 1. duben 2009 v 10.28 hod.

ČLÁNKY

Aneta Dvořáková: Srovnání demografické situace České republiky s vybranými

zeměmi Evropské unie.........................................................253

Eduard Bakalář, Jiří Kovařík: Otcové, otcovství v České republice............266

Maria Kučerová: Genetická zátěž lidské populace..............................273

XXX. konference České demografické společnosti „Česká repubíika a země Evropské unie (demografické podobnosti a rozdíly)\\\", 17. květen 2000

Vladimíra Dvořáková: Transformace střední a východní Evropy - problém

budování státu

Helena Horská: Srovnání ekonomického vývoje tranzitivních ekonomik

a zemí EU

Ladislav Rabušic: Hodnota dítěte

Jitka Rychtaříková: Sňatečnost a nesezdaná soužití

Felix Koschin: Úmrtnost......................................................277

DISKUSE

Vladimír Roubíček: O symbolice aneb o přehlednosti a smysluplnosti...........299

SČÍTANÍ LIDU

Petra Vojtěchovská: Sčítání lidu v Polsku....................................303

Vladimír Srb: Kolik nás bude 1. března 2001?.................................305

RECENZE

Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 1999 {Milan Aleš)..................306

Mateřská láska od 17. století po současnost {Ladislav Rabušic)...............307

Příčiny a důsledky populačního vývoje (Vladimíra Kantorova)..................309

Přehled hlavních antropologických koncepcí kultury {Bohumil Tesařík).........311

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Životní jubileum Lumíra Dokoupila - Prof. ing. Ladislav Růžička, CSc, osmdesátiletý - 80. let dr. ing. Vladimíra Wynnyczuka, CSc. - 10. slovenská statistická konferencia - Mezinárodní konference ENHR o bydlení 2000, 2001, 2002 - Třicet let nizozemského NIDI - Trest smrti ve Spojených státech.............................................312

PŘEHLEDY

Obecná plodnost a obecná potratovost v České republice v roce 1999 podle okresů - Výsledky šetření zdravotního stavu obyvatelstva v Karviné a v Kolíně - Vnější příčiny úmrtí a jejich hlavní skupiny v České republice v letech 1919-1999 (II. část) - Proč je plánování rodičovství v rozvojových zemích důležité..........318

BIBLIOGRAFIE.................................................................334

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz