> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 10/2004

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 10.27 hod.

TŐZSÉR, T.

Finančná stabilita – faktory a opatrenia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1179-1187.

JURÍČKOVÁ, V. - STANĚK, P.

Vplyv globalizácie na vývoj zamestnanosti a implikácie pre Slovensko.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1188-1201.

ŠARMÍR, E.

K problematike vednej politiky u nás a v zahraničí.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1202-1214.

DUDOVÁ, I.

Niektoré aspekty výhod vyplývajúcich z investícií do vzdelávania v prístupoch OECD.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1215-1238.

STEHLÍK, A.

Nové metody hodnocení investic.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1229-1238.

KÁRÁSZ, P.

Základné oblasti vplyvu Európskej únie na rastový potenciál regiónov Slovenska.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1239-1253.

VOKOROKOSOVÁ, R.

Teoretické aspekty Grubelovho-Lloydovho indexu a jeho aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1254-1261.

ROMANČÍKOVÁ, E.

Efektívnosť environmentálnych investícií.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1262-1274.

PETRÍK, B.

Nobelova cena za ekonómiu jubiluje.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 10 (2004), p. 1275-1290.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz