> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 4/2004

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 10.37 hod.

OKÁLI, I.

O hospodárskej politike Európskej únie aj zo slovenského pohľadu.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 4 (2004), p. 385-400.

VOŠTA, M.

Přistupující státy Evropské unie: regionální diferenciace.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 4 (2004), p. 401-416.

ŠÍBL, . - ŠAKOVÁ, B.

Návrh ústavy Európskej únie a Slovenská republika.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 4 (2004), p. 417-428.

LISÝ, . - MUCHOVÁ, E.

Formovanie a fungovanie európskej menovej únie ako otvorený teo-retický problém.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 4 (2004), p. 429-448.

ŠTOFILOVÁ, . - VIESTOVÁ, . - ORESKÝ, M.

Vplyv globalizácie na vnútroobchodnú politiku krajín Vyšehradskej skupiny.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 4 (2004), p. 449-461.

DEHEJIA,, V.

Currency Options for Emerging Economies: Concepts and Arguments.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 4 (2004), p. 462-480.

GACHULINEC, F.

Maastrichtské cielenie – modelový prístup.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 4 (2004), p. 481-497.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz