> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 5/2004

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 10.39 hod.

MORVAY, . - HLAVATÝ, E. - GABRIELOVÁ, H. - OKÁLI, I. - FRANK, K. - OUTRATA, R.

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2003 (Štúdia vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN).

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 5 (2004), p. 511-556.

SVITEK, M.

Jadrová inflácia – teoretické východiská a význam pre menovopolitickú prax.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 5 (2004), p. 557-571.

HVOŽDAROVÁ, J.

Konsolidácia účtovnej závierky v transformovanej ekonomike Slovenskej republiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 5 (2004), p. 572-583.

MAJTÁNOVÁ, A. - MAJTÁN, Š.

Dimenzie marketingu na začiatku tretieho tisícročia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 5 (2004), p. 584-597.

RIMARČÍK, M. - VARCHOLOVÁ, T.

Miera individuálnej averzie k riziku a jej koleráty.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 5 (2004), p. 598-612.

LALUHA, I. - STANĚK, P.

Príspevok k problematike moderného sociálneho štátu.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 5 (2004), p. 613-622.

PELLEŠOVÁ, P.

Vývoj transformace v zemích střední a východní Evropy.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 5 (2004), p. 623-634.

KIZILIRMAK, A. - SAHIN, H.

Form of the Production Function in Turkish Manufacturing Industries.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 5 (2004), p. 635-643.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz