> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 6/2004

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 10.45 hod.

GONDA, V.

Bankový dohľad v optike Basel II.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 647-657.

ZIMKOVÁ, E. - ÚRADNÍČEK, V.

Inflačné cielenie a možnosti predikovania inflácie v podmienkach Slovenska.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 658-668.

TETŘEVOVÁ, L.

Úloha dluhopisů v procesu vlastnické restrukturalizace podniků.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 669-682.

KNAPIK, P.

Vybrané aspekty offsetových obchodov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 683-695.

MARUŠIN, J. - BOBÁKOVÁ, V.

Vplyv skrátenia doby odpisovania na lízingové odpisy a lízingovú cenu nehnuteľnosti.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 696-707.

STAREČKOVÁ, A. - PINDA, Ľ.

Vplyv redukcie rizika na príjmy firmy.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 708-722.

BLAŽIĆ, H.

Tax Compliance Costs of Companies in Croatia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 723-738.

NEMCOVÁ, .

Klastre a ich úloha v rozvoji regiónu.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 739-754.

ŠOLTÉS, V.

Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 755-760.

ZAJAC, J.

Možnosti využitia agentového prístupu pri simulovaní ekonomiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 6 (2004), p. 761-773.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz