> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 7/2004

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 10.46 hod.

BALÁŽ, V.

Trendy v regionálnom vývoji Slovenskej republiky: ekonomická teória a prax.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 783-800.

Workie Tiruneh, M.

Measuring Income per capita Disparities across Countries Using a Panel Data Approach.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 801-819.

BRZICA, D. - GAŠPARÍKOVÁ, J. - NEMCOVÁ, .

The Impact of Industrial and Regional Differentiation on SMEs in Slovak Republic.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 820-834.

PAUHOFOVÁ, I.

Špecifiká rozvoja zónovaného vidieckeho regiónu.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 835-850.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T.

Cohesion Policy and Sustainable Regional Development. The Case of the Slovak Republic.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 851-864.

BÍZIKOVÁ, L. - POTLUKA, O. - ZAJÍČKOVÁ, Z.

Absorption Capacity of Region for Pre-Accession Instruments in Slovak Republic and Czech Republic.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 865-877.

VAVRINČÍK, P.

Možnosti regionálneho rozvoja priemyslu v Košickom kraji.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 878-890.

DAŇO, F. - HANULÁKOVÁ, E.

Marketingový prístup k riadeniu a rozvoju miest.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 891-900.

PAULOV, J.

Entropiu maximalizujúce modely v regionálnej analýze.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 7 (2004), p. 901-909.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz