> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 8/2004

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 10.48 hod.

CRESPO-CUARESMA, J. - FIDRMUC, J. - MacDONALD, R.

Monetárny model výmenného kurzu slovenskej koruny.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 8 (2004), p. 915-928.

BELÁS, J.

2003Vybrané trendy v slovenskom bankovníctve za obdobie 2000 – 2003.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 8 (2004), p. 929-941.

SABOL, T. - DELINA, R.

Scenario Planning.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 8 (2004), p. 942-956.

KUVÍKOVÁ, .

IncreasingZdravotnícke systémy sveta v kontexte zvyšovania reálnych finančných zdrojov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 8 (2004), p. 957-972.

HVOŽDAROVÁ, J. - VINCÚR, P.

Audit účtovnej závierky a jeho význam pri zostavovaní národných účtov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 8 (2004), p. 973-983.

MIHALČOVÁ, B. - HINTOŠOVÁ, A.

Hodnotenie koncentrácie odvetví: teoretické prístupy a zákonné nástroje.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 8 (2004), p. 984-995.

ANDRÁŠIK, L.

Teória počítačového experimentovania v umelom hospodárstve: Nekonvenčné prístupy k simulácii modelov hospodárskeho vývoja a experimentovaniu v sukcesívnych prostrediach.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 8 (2004), p. 996-1008.

KOKLES, M. - ROMANOVÁ, A.

Využívanie informačných systémov v slovenských podnikoch.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 8 (2004), p. 1009-1026.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz