> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 9/2004

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 10.48 hod.

ZEMAN, J.

Rovnovážny reálny výmenný kurz slovenskej koruny.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1035-1050.

BENČÍK, M.

Aplikácia modelu vektorovo autoregresívnych procesov na posúdenie vhodnosti menovej integrácie Slovenska.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1051-1063.

ŠIKULOVÁ, I.

Štrukturálna konvergencia Slovenskej republiky k EÚ 15 – predpoklad úspešného členstva Slovenska v európskej menovej únii.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1064-1079.

ADAMČA, J. - MARČEK, M. - PANČÍKOVÁ, L.

Niektoré výsledky v ekonometrickom modelovaní a prognózovaní inflácie ekonomiky Slovenskej republiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1080-1093.

SZOVICS, P.

Aplikácia parity kúpnej sily prostredníctvom indexu Big Mac.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1094-1108.

LUPTÁKOVÁ, S. - VARGIC, B. - KINCEL, I.

National Culture Dimensions and Macro-Indicators. Power Distance in Slovakia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1109-1122.

ČIHOVSKÁ, V.

Integrácia a koncentrácia súčasného európskeho obchodu.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1123-1135.

JURÍČKOVÁ, V.

Spravodlivosť v kontexte hospodárskej a sociálnej politiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1136-1147.

LESÁKOVÁ, Ľ.

Malé a stredné podniky v procese globalizácie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 9 (2004), p. 1148-1162.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz