> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 1/2005

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 10.57 hod.

MORVAY, .

Stratégia a priebeh ekonomickej transformácie na Slovensku.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 1 (2005), p. 5-31.

LUPTÁČIK, M. - ĎURÁŠ, J. - HRIVNÁKOVÁ, J. - KVETAN, V. - ONDKO, P. - PÁLENÍK, V.

Formalizovaný model tranzitívnej ekonomiky Slovenska.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 1 (2005), p. 33-48.

JURÍČKOVÁ, V. - VOKOUN, J. - KAČÍRKOVÁ, M.

Zmeny v správaní podnikovej sfréry v priebehu transformácie ekonomiky Slovenskej republiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 1 (2005), p. 49-62.

BRZICA, D.

Analýza správy korporácií a procesu vlstníckych zmien v Slovenskej republike.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 1 (2005), p. 63-78.

AZUDOVÁ, Ľ.

Vývoj sociálnej štruktúry a postavenie domácností v transformačnom procese.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 1 (2005), p. 79-91.

ŽÁRSKÁ, E.

Regionálna súdržnosť a regionálna politika v ekonomickej transformácii.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 1 (2005), p. 92-106.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz