> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 10/2005

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 11.00 hod.

KLAS, A.

Vzdelávanie v kontexte technologického rozvoja.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 10 (2005), p. 955-971.

PAUHOFOVÁ, I. - PÁLENÍK, M.

Dôchodková situácia a formovanie spotrebiteľských zvyklostí obyvateľstva Slovenska.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 10 (2005), p. 972-990.

GABRIELOVÁ, H.

Trendy v inovačnej výkonnosti a inovačnej politike: Európska únia a Slovensko.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 10 (2005), p. 991-1009.

NEMCOVÁ, .

Analýza vývoja automobilového priemyslu na Slovensku.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 10 (2005), p. 1009-1022.

VAVRINČÍK, P. - ČARNICKÝ, Š.

Porovnanie metód reinžinieringu v zahraničí a na Slovensku.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 10 (2005), p. 1023-1037.

MACAS, P. - SERRASQUEIRO, Z. - SARAIVA, P.

Consequences of Corporate Debt Financing in Price Agreements’ Stability.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 10 (2005), p. 1038-1050.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz