> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 2/2005

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 11.46 hod.

PÁNKOVÁ, V.

Poptávka po kapitálu v tranzitivních ekonomikách.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 119-128.

GONDA, V.

Mechanizmus menových kurzov ERM II.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 129-143.

VALACHY, J. - KOČENDA, E.

Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 144-160.

ZEMAN, J.

Household Production with Inventories.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 161-170.

STANĚK, P. - STANEK, V.

Globalizácia a jej sociálne súvislosti.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 171-183.

ŠLOSÁROVÁ, A. - ŠLOSÁR, R.

Teoretické východiská účtovníctva v trhovej ekonomike.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 184-197.

HRVOĽOVÁ, B.

Legislatívna úprava ohodnocovania cenných papierov si vyžaduje odbornú ekonomickú diskusiu.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 198-211.

HARUMOVÁ, A.

Vplyv priemerného kurzu na zdaňovanie cenných papierov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 212-221.

BEKO, J. - FESTIC, M.

Recent Assessment of Disinflation Policy Scenarios for Slovenia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 2 (2005), p. 222-237.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz