> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 3/2005

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 11.55 hod.

GABRIELOVÁ, H.

Analýza pozície slovenskej ekonomiky podľa technologickej a poznatkovej náročnosti.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 3 (2005), p. 243-260.

FERENČÍKOVÁ, S. - DUDÁŠ, T.

Vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na hospodársky rast v nových členských štátoch Európskej únie zo strednej a z východnej Európy.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 3 (2005), p. 261-272.

FERIDUN, M.

Can We Explain the Long-Term Real Equilibrium Exchange Rates through Purchasing Power Parity? An Em-pirical Investigation (1965 – 1995).

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 3 (2005), p. 273-282.

SZÉKELY, V.

Regionálne rozdiely vo vývoji priemyselnej zamestnanosti na Slovensku v rokoch 1980 a 2001.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 3 (2005), p. 283-295.

KARDOŠ, P.

Koeficient speňažiteľnosti majetku podniku a jeho stanovenie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 3 (2005), p. 296-307.

SCHULTZOVÁ, A.

Spolupráca členských štátov Európskej únie pri odhaľovaní daňových podvodov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 3 (2005), p. 308-318.

OBADI, S.

Dynamika rastu sektora informačných technológií vo svete a na Slovensku.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 3 (2005), p. 319-329.

ČIMBORA, M.

Virtuálne evolučné hospodárstvo (Simulácia podnikov a zamestnancov multiagentovým systémom).

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 3 (2005), p. 330-339.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz