> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 9/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.34 hod.

ÚVODNÍK

Hypotéky střízlivýma očima (Drahomíra Papoušková)

FOKUS: PLATEBNÍ KARTY A E-COMMERCE 8

ROZHOVOR

Arjan van den Berkmortel: Zrychlená expanze HSBC

SVETOVÉ FINANCE

Poučení z krizového vývoje: srpen 2008 (Petr Pruner)

MĚNA A REGULACE

Význam ratingů pro stabilitu finančního sektoru (Petra Davidová, Renata Opravilová) Bankovky hezké být mohou, ale bezpečné být musí (Leopold Surga)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Lichtenštejnové jako bankéři

Strukturální fondy EU a příležitosti pro finanční instituce (Luděk Hanáček)

POJIŠŤOVNICTVÍ

Světový pojistný trh (Eva Ducháčková)

Investiční vzory obyvatelstva a populární finanční produkty

LEGISLATIVA

Podnikání v rámci jednotné bankovní licence (Robert Sárovec)

PŘÍLOHA: JAK IT MĚNÍ BANKOVNÍ BYZNYS

Ve prospěch klienta i banky (Petr Máša)

Filip Tománek: IT jako cesta k neobvyklým inovacím

Nepodceňujte roli IT manažerů! (Voltech Dvořák)

NA ZÁVĚR

Bankéřky tvrdí: „Muže porážíme rády - a nejenom na golfu"

SPECIÁLNÍ SUPPLEMENT

IT - skryté rezervy bank (příloha časopisu Bankovnictví připravená ve spolupráci se společnostmi NESS Czech a IBM Česká republika)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

Looking at Mortgages with Sober Eyes

FOCUS: PAYMENT CARDS AND E-COMMERCE

INTERVIEW

Arjan van den Berkmortel: HSBC's Accelerated Expansion

WORLD FINANCE

Lesson from Crisis Development: August 2008

CURRENCY AND REGULATION

Ratings' Significance for Financial Sector Stability Banknotes Can Be Nice but Must Be Secure

COMMERCIAL BANKING

The Lichtensteins as Bankers

EU Structural Funds and Financial Institution Opportunities

INSURANCE

The World Insurance Market

Investment Examples for Inhabitants and Famous Financial Products

LEGISLATION

Business under the Single Banking Licence

SUPPLEMENT: HOW DOES IT CHANGE THE BANKING BUSINESS

CONCLUSION

Women-Bankers' Statement: „We Love to Beat Men - and Not Only in Golf"

SPECIAL SUPPLEMENT

IT - Hidden Banks' Reserves (a supplement to „Bankovnictví" prepared in co-operation with NESS Czech and IBM CR)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz