> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 4/2005

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 11.58 hod.

PRACHÁR, I.

Globalizácia núti meniť prístup k prognózovaniu vývoja v národných ekonomikách.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 4 (2005), p. 347-363.

TICHÝ, D.

Združovanie obcí ako predpoklad rýchlejšieho rozvoja samospráv a regiónov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 4 (2005), p. 364-382.

JANDA, K.

The Comparison of Credit Subsidies and Guarantees in Transition and Post-Transition Economies.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 4 (2005), p. 383-398.

VÝROST, T. - FARKAŠOVSKÁ, M.

Význam odvetvových a národných efektov v tvorbe diverzifikovaného portfólia cenných papierov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 4 (2005), p. 399-414.

DAŇKOVÁ, A. - BOSÁKOVÁ, Z.

Konkurencieschopnosť vybraných výrobných odborov slovenského potravinárskeho priemyslu.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 4 (2005), p. 415-426.

PACÁKOVÁ, V. - SIPKOVÁ, Ľ. - SODOMOVÁ, E.

Štatistické modelovanie príjmov domácností v Slovenskej republike.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 4 (2005), p. 427-439.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz