> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 6/2005

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.04 hod.

IŠA, J.

Riziká európskej menovej únie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 6 (2005), p. 559-575.

KLAS, A.

Technológia a inovácie ako základný faktor ekonomického rozvoja.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 6 (2005), p. 576-592.

STAVÁREK, D.

Odhad faktorů ovlivňujících efektivnost bank v nových členských státech před jejich vstupem do Evropské unie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 6 (2005), p. 593-610.

ČIHOVSKÁ, V. - KITA, J.

Nové paradigmy marketingu v procese globalizácie trhov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 6 (2005), p. 611-625.

HORÁKOVÁ, G. - MUCHA, V.

Optimálne zaisťovacie reťazce.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 6 (2005), p. 626-643.

LIPKOVÁ, Ľ. - MRÁZ, S.

Turecko a Európska únia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 6 (2005), p. 644-656.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz