> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 7/2005

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.05 hod.

ŠIKULA, M.

K metodologickým východiskám ponímania fenoménu globalizácie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 7 (2005), p. 663-679.

MÁRTON, M.

Poznámky k ekonomickej racionalite, hodnotám a ku globalizácii.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 7 (2005), p. 680-694.

MARTINCOVÁ, M.

Prínos Josepha E. Stiglitza nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu k rozvoju ekonomickej vedy.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 7 (2005), p. 695-709.

RIEVAJOVÁ, E. - SCHULTZOVÁ, A.

Trh práce a stratégia zamestnanosti v európskom priestore.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 7 (2005), p. 710-724.

FERJAN, M.

Labour Force Mobility from Slovakia to Slovenia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 7 (2005), p. 725-735.

CIAIAN, P. - POKRIVČÁK, . - BARTOVÁ, .

Slovak Agriculture in the European Union.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 7 (2005), p. 736-752.

BUCHTA, S.

Investície do ľudských zdrojov na vidieku sú podcenené (Informácia o programovanom rozdelení prostriedkov z fondov EÚ).

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 7 (2005), p. 753-761.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz