> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 8/2005

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.06 hod.

MRAK, M.

Slovenia: European Union Related Medium Term Public Finance Challenges.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 8 (2005), p. 767-781.

BELÁS, J.

Aktuálne trendy retail bankingu vo vybraných krajinách Európskej únie a ich porovnanie so situáciou v Slovenskej republike.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 8 (2005), p. 782-793.

DUDINSKÁ, E. - NOVOTNÁ, Ľ.

Problematika relačného marketingu z pohľadu súčasnej marketingovej teórie a praxe.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 8 (2005), p. 794-807.

VOKOROKOSOVÁ, R.

K metódam merania konkurencieschopnosti v zahraničnom obchode Slovenskej republiky a Českej republiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 8 (2005), p. 807-823.

KOLLÁR, V. - ZÁVODNÝ, P.

Podpora rozhodovacích procesov pri tvorbe a ochrane životného prostredia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 8 (2005), p. 824-833.

ÇIFTÇIOGLU, S.

Growth, Traded Goods and External Debt Before and after Capital Account Liberalization: Case of Turkey.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 53, no. 8 (2005), p. 834-848.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz