> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 1/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.20 hod.

OKÁLI, I.

Vedecký odkaz Pavla Hoffmanna .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 1 (2006), p. 3-17.

Workie Tiruneh, M.

Proces globalizácie a disparity ekonomického rastu v regiónoch svetovej ekonomiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 1 (2006), p. 18-35.

IVANIČOVÁ, Z.

Mundellov-Flemingov model v režime pevného a voľného výmenného kurzu – pohľad na vývoj slovenskej koruny .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 1 (2006), p. 36-51.

ROMANČÍKOVÁ, E.

Vybrané nástroje environmentálnej politiky a ich ekonomická dimenzia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 1 (2006), p. 52-68.

ZAJAC, J.

Správanie finančného trhu vzhľadom na riziko.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 1 (2006), p. 69-79.

MLYNAROVIČ, V.

Investment Opportunities Efficient Frontiers Modelling.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 1 (2006), p. 80-97.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz