> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 10/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.23 hod.

JURÍČKOVÁ, V. - KOŠTA, J.

Samozamestnávanie a jeho podpora v krajinách Európskej únie – Slovensko v medzinárodnom porovnaní.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 10 (2006), p. 1009-1023.

ŠIKULA, M.

Konkurencieschopnosť v súradniciach globalizácie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 10 (2006), p. 965-982.

BÍZIKOVÁ, L. - FRIEDL, B.

An Economic Assessment of the Influence of Changed Property Rights on Forest Management.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 10 (2006), p. 983-993.

KVETAN, V. - MLÝNEK, M. - RADVANSKÝ, M.

Model HERMIN.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 10 (2006), p. 994-1008.

ŠARMÍR, E.

Nezamestnanosť – pretrvávajúca výzva súčasného sociálno-ekonomického rozvoja.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 10 (2006), p. 1024-1036.

KOZOVSKÝ, D.

Fiškálna decentralizácia a jej vplyv na vybrané makroekonomické indikátory .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 10 (2006), p. 1037-1052.

KAČÍRKOVÁ, M.

Partnerstvo verejného a súkromného sektora vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 10 (2006), p. 1053-1067.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz