> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 4/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.33 hod.

KRAČUN, D.

The Path to Stability and Growth: The Case of Slovenia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 4 (2006), p. 307-322.

LESÁKOVÁ, D.

Marketing ako filozofia a funkcia podnikania.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 4 (2006), p. 323-336.

ZEMAN, J.

An Alternative Approach to Measuring Output Gap.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 4 (2006), p. 337-351.

GONDA, V.

Európska menová únia v kontexte globalizačných procesov svetového hospodárstva.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 4 (2006), p. 352-367.

BALÁŽ, P. - KOSÍR, I. - VERČEK, P.

Rozhodujúci prínos novej ekonomiky pre ďalšiu globalizáciu svetového hospodárstva.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 4 (2006), p. 368-385.

ČARNICKÝ, Š. - MESÁROŠ, P.

Potreba implementácie manažmentu znalostí v slovenských podnikoch.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 4 (2006), p. 386-402.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz