> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 5/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.40 hod.

IVANIČOVÁ, Z. - CHOCHOLATÁ, M.

Monetárna politika a vývoj kurzu v Slovenskej republike v období 1999 – 2005.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 5 (2006), p. 490-506.

vedecký článok:

OKÁLI, I.

Hlavné trendy vývoja hospodárstva Slovenska v roku 2005 a odhad jeho hospodárskeho rastu v roku 2006.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 5 (2006), p. 411-425.

GABRIELOVÁ, H.

Súčasné trendy vo vývoji produkcie na Slovensku .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 5 (2006), p. 426-441.

FRANK, K. - MORVAY, .

Hodnotenie fiškálnej a menovej politiky v roku 2005 na Slovensku.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 5 (2006), p. 442-456.

MORVAY, .

Zhodnotenie vývoja trhu práce na Slovensku v roku 2005 a jeho krátkodobý výhľad.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 5 (2006), p. 457-467.

VINTROVÁ, R. - ŽĎÁREK, V.

Konvergence České republiky a Slovenské republiky – současný stav a vybrané problémy.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 5 (2006), p. 468-489.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz