> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 8/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.42 hod.

Workie Tiruneh, M.

Návratnosť investícií do informačných technológií: empirické dôkazy z panelových dát krajín Európy .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 8 (2006), p. 741-754.

BALÁŽ, V.

Structural Funds and Building Knowledge-based Economy in Slovakia: Experience, Major Challenges and Implications for Innovation Policies.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 8 (2006), p. 755-770.

BRZICA, D.

Vývoj firemných skupín ako dôsledok koncentrácie vlastníctva a kontroly po roku 1993: príklad Českej republiky a Slovenskej republiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 8 (2006), p. 771-784.

PASTORÁKOVÁ, E.

Javové podoby globalizácie na poistnom trhu v Slovenskej republike.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 8 (2006), p. 785-802.

NEMCOVÁ, .

Priemyselná politika Európskej únie a konkurencieschopnosť.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 8 (2006), p. 803-815.

JAGRIC, T. - PODOBNIK, B. - KOLANOVIC, M. - JAGRIC, V.

Modelling Some Properties of Stock Markets in Transition Economics.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 8 (2006), p. 816-829.

MIHCI, S.

Finance-Growth Nexus: A Threshold Effect.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 54, no. 8 (2006), p. 830-844.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz