> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 10/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.45 hod.

BRZICA, D.

Vplyv inštitucionálnej hustoty na sieťovanie v rámci výskumných projektov a na konkurenčnú schopnosť ekonomiky: Prípad vybraných krajín Európskej únie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 10 (2007), p. 939-955.

Workie Tiruneh, M.

Globálny pohľad na dynamiku svetovej ekonomiky v roku 2006 a 2007 a perspektívy na rok 2008.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 10 (2007), p. 956-975.

LÁBAJ, M.

Analýza zdrojov ekonomického rastu metódou celkovej produktivity faktorov v Slovenskej republike v rokoch 1995 – 2006.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 10 (2007), p. 976-988.

HŮLKA, J.

Vztah vývoje regionální diferenciace a hospodářského cyklu: teoretická diskuze a empirický důkaz (na příkladu vybraných států EU).

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 10 (2007), p. 989-1006.

ABRHÁM, J.

The New EU Member States: Current Tendencies in Regional Differentiation.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 10 (2007), p. 1007-1024.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz