> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 3/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.48 hod.

SOJKA, M.

Česká ekonomika a výzva Lisabonské strategie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 3 (2007), p. 215-231.

MIŤKOVÁ, V. - MLYNAROVIČ, V.

A Performance and Risk Analysis on the Slovak Private Pension Funds Market.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 3 (2007), p. 232-249.

GONDA, V.

Milton Friedman a jeho prínos do ekonomickej vedy.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 3 (2007), p. 250-266.

ANDRÁŠIK, L.

Ekonómia spoločnosti založenej na vedomostiach.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 3 (2007), p. 267-286.

GAŠPARÍKOVÁ, J.

Is New Economic Research More Qualitative? (Treatment on Forecasting Methods).

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 3 (2007), p. 287-296.

CUENCA GARCÍA, E.

Exchange Rate Policies in the Ten New Members of the European Union.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 3 (2007), p. 297-311.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz