> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 12.49 hod.

BARTOŠOVÁ, D. - BARTOVÁ, . - FIDRMUC, J.

Agropotravinársky obchod Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 4 (2007), p. 327-344.

BOJNEC, Š. - FERTŐ, I.

Hungarian and Slovenian Agro-Food Trade with Three Main European Union Partners.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 4 (2007), p. 345-358.

VOLEJNÍKOVÁ, J.

Trendy v korupci a společenský kapitál.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 4 (2007), p. 359-376.

KOSÍR, I.

Preferenčné regionálne obchodné dohody ako uprednostňovaný nástroj zahraničnoobchodnej politiky.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 4 (2007), p. 377-393.

MIRDALA, R.

Ekonomické aspekty liberalizácie kapitálových tokov.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 4 (2007), p. 394-410.

ŠEBESTOVÁ, J. - WAGNEROVÁ, E.

Vnitřní faktory ovlivňující malé a střední podnikání: Případová studie z Moravskoslezského kraje.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 55, no. 4 (2007), p. 411-424.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz