> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 10/2003

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2009 v 14.12 hod.

Edita NEMCOVÁ: Industry on the Eve of the New Century – Implica-tion for the Slovak Republic (in Slovak) 1185

Anton KORAUŠ: The Comparison of European and Slovak Insurance Markets (in Slovak) 1201

Viktória ČEJKOVÁ – Svatopluk NEČAS: Czech Insurance Market be-fore Entering the European Union (in Slovak) 1217

Anna BAŠTINCOVÁ: Accounting for Intangible Assets within the Con-temporary Slovak and International Legal Framework (in Slovak) 1234

OBADI SALEH MOTHANA: Thirty-six Years of Existence of ASEAN: Performance and Challenges (in Slovak) 1251

MENBERE WORKIE: Absolute Convergence across Time and Space: New Empirical Evidence for an Old Debate (in English) 1270

Milota ŠUJANOVÁ – Ivan ŠUJAN: China has the Ambitions to Become a Further Centre of the World Economy (in Slovak) 1292

Book Reviews

ARLT, Josef – ARLTOVÁ, Markéta: Financial Time Series. Features, Methods of Modelling, Examples and Application – Eva Rublíková 1299

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz